In ra máy in

Máy Móc Y Tế



Máy Sinh Hoá

Máy Sinh Hoá


Máy Huyết Học

Máy Huyết Học


Máy Đo Đường Huyết

Máy Đo Đường Huyết


Máy Đo Điện Tim

Máy Đo Điện Tim


pipet

pipet


Máy Ion Đồ

Máy Ion Đồ


Máy Phân Tích Nước Tiểu

Máy Phân Tích Nước Tiểu

Sắp xếp theo:
Giá đỡ ( Rack) PIPET 4U - Made in Germany
Giá đỡ ( Rack)  PIPET 4U - Made in Germany

[Thông tin chi tiết...]


HEART MIRROR 3-IKO (Máy điện tim 3 kênh) Made in Hungary
HEART MIRROR 3-IKO (Máy điện tim 3 kênh) Made in Hungary

[Thông tin chi tiết...]


Máy Ion Đồ CARELYTE - Made in India
Máy Ion Đồ CARELYTE  - Made in India

[Thông tin chi tiết...]


Máy Ion Đồ CARELYTE I-Series - Made in India
Máy Ion Đồ CARELYTE I-Series - Made in India

[Thông tin chi tiết...]


Máy phân tích huyết học tự động CARECELL 23 - Made in India
Máy phân tích huyết học tự động CARECELL 23 - Made in India

[Thông tin chi tiết...]


Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 Made in Italy
Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 Made in Italy

[Thông tin chi tiết...]


Máy xét nghiệm nước tiểu cá nhân Cybow R-50S Made in Korea
Máy xét nghiệm nước tiểu cá nhân Cybow R-50S Made in Korea

[Thông tin chi tiết...]


Máy xét nghiệm nước tiểu CYBOW R50 Made in Korea
Máy xét nghiệm nước tiểu CYBOW R50  Made in Korea

[Thông tin chi tiết...]


Máy xét nghiệm nước tiểu CYBOW READER 300 Made in Korea
Máy xét nghiệm nước tiểu CYBOW READER 300 Made in Korea

[Thông tin chi tiết...]


Máy xét nghiệm nước tiểu CYBOW READER 720 Made in Korea
Máy xét nghiệm nước tiểu CYBOW READER 720  Made in Korea

[Thông tin chi tiết...]


Pipet4u® Micropipettes Made in Germany
Pipet4u® Micropipettes  Made in Germany

[Thông tin chi tiết...]





Hiển thị  
Sản phẩm từ 1 - 11 / 11